Психолошко саветовање /

Центар за лични развој

Психолошко саветовање је метод којим психолошки саветник путем разговора лицем у лице помаже појединцу, пару, породици или групи клијената - да разреши психолошке аспекте животних проблема које самостално не успева да реши. Психолошки саветник помаже клијенту и да боље овлада појединим изазовима живљења, да овлада и превазиђе своје слабости, као и да ојача и унапреди своје снаге.

У сеанси, психолошки саветник са клијентом креира поље дијалога, у који се укључују рационални, емоционални, интуитивни, енергетски капацитети клијента, и којима се истражује клијентов свет у вези са одабраним проблемом, темом, снагом, слабошћу, животним изазовом. У оваквом пољу интеракције, саветник и клијент су заједно одговорни за оно шта се и како се у сеанси обрађује, за све садржаје и осећања која се унесу или се задрже. Саветник је одговоран да процес води са потпуним залагањем својих стручних и личних капацитета и вештина, стављајући у погон целокупну своју личност – руководећи се добробити клијента као сталним циљем. Клијент је одговоран за своје учешће у саветодавном процесу, као и за своје животне одлуке, промене и понашања.

Психолошки саветник је партнер у дијалогу, креатор психолошких експеримената и вежби које за циљ имају да покрену доживљајно искуство које ће бити од користи клијенту у вези са договореним задатком, постављач питања, посматрач, коментатор, рефлектор клијентових садржаја и осећања, изузетно и инструктор. Психолошки саветник није свезналица, копач по клијентовој души, мађионичар, чаробњак, аналитичар, наставник, тешитељ, најбољи пријатељ.

Типична проблематика психолошког саветовања укључује:

Oдноси са партнером - у вези, браку, брачне кризе, изазови преваре, разводне кризе, суочавање са породичним насиљем и рехабилитација после изласка из насиља, пост-разводне кризе, сексуални проблеми и изазови,

Oдноси са родитељима - изазови осамостаљивања, напуштања родитеља, самозаштита од насиља у родитељском дому, побољшавање односа са родитељима, односи са децом - оснаживање вештина родитељства, ауторитета над децом, кориговање непожељног понашања деце, поправљање поремећених односа са децом, разумевање изазова адолесценције,

Oднос према себи - стид, кривица, депресивност, пасивност, досада, не-иницијативност, страхови, анксиозност, напади панике и психо-соматске реакције, тензичне дилеме око избора партнера, око сексуалне оријентације, школовања, каријере, животног пута, личног смисла.

Типични начин обраде ове проблематике, је путем покретања и истраживања клијентових:

досадашњих и алтернативних начина решавања проблем, свесности себе, других и њиховог односа, различитих доживљаја, осећања (у читавом њиховом спектру квалитета, интензитета и трајања), мишљења (рационалног и ирационалног), интуиције, снова, прошлим искуствима (рецимо са родитељима, бившим партнерима, пријатељима) и њиховим утицајима на садашње функционисање, начинима повезивања са људима, личним вредностима и веровањима.

У психолошком саветовању, клијент постепено напредује, у атмосфери безусловног прихватања личности са свим врлинама и манама, а саветник му представља ослонац и подршку, како би је постепено могао развити у себи. Психолошко саветовање је намењено свим пунолетним особама, као и малолетним особама уз договор са њиховим родитељима.

Питајте психолошког саветника

"Поштовање, било би ми јако драго ако ми можете одговорити на моју поруку јер ми је потребан стручан савет. Са дечком сам 5 година, он је увек према мени био пажљив, волео ме је и ја њега још увек волим али..."

"Имам 22 године, успешна сам студенткиња треће године права и имам осцилације у расположењу. Дешава ми се да се пробудим нерасположена, знајући да немам разлога за то, али и неспособна да то променим..."

"Имам 34 године,троје деце и живим у другом браку који желим да сачувам. У први брак сам ушла млада и непромишљена, и родила првог сина. Као у некој бајци, сам упознала свог садашњег супруга, који ме је..."

"Студент сам треће године Факултета за менаџмент, имам двадесет једну годину. У последње време запажам код себе изразиту аутодеструктивност. Мој живот и будућност, у сваком погледу доведени су..."

Анкета

Која тема вас највише занима?

Форум